Blížia sa jesenné prázdniny a s nimi aj najstrašidelnejší deň v roku Halloween, rozhodli sme sa tieto dve veci spojiť a ponúknuť Vám denný tábor s Halloweenskou tématikou – čakať na Vás budú tvorivé dielne, disco, strašidelné aktivity a súťaže o pekné ceny, aktivity budú prebiehať v interiéry. Denné tábory sú určené pre deti od 4 rokov,k dispozícií budú vo štvrtok 28.10.2021 a v piatok 29.10.2021 v čase od 8.00-15.30, po dohode je možný aj skorší príchod. V cene 35€/deň je zahrnutý celodenný program s animátorkou, kompletný pitný a stravovací režim(desiata, obed, olovrant), ceny do súťaží.

Nezáväzné prihlasovanie je spustené, vyplnené prihlášky môžete odovzdať na recepcií Kinder Club alebo zaslať na info@kinderclub.sk

Podmienky:

  1. Splatnosť tábora najneskôr 2dni pred nástupom
  2. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti
  3. Účastník tábora je povinný dodržiavať aktuálne epidemiologické opatrenia.
  4. Pri podozrení na možnosť prejavu ochorenia dieťaťa máme výhradné právo takéto dieťa neprijať, nedovoliť nástup na tábor v záujme ochrany zdravia ostatných účastníkov.
  5. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, prípadné zmeny požiadaviek ÚVZ SR, príp. ochorením COVID – 19 a inými spoločenskými menovateľmi spojenými s touto epidémiou po dohode vraciame 100% z uhradenej sumy za tábor podľa zákonníka.