Nevieš, čo budeš robiť počas jarných prázdnin? Príď k nám a zaži ten naj týždeň plný karnevalových kostýmov, zábavných súťaží, kreatívnych dielní a veselých úloh, samozrejme nebude chýbať obľúbená detská disco a posnažíme sa aj o vytvorenie rekordu vyrobením najdlhšieho čínskeho draka.
Jarný tábor (28.2.-4.3.): pon-pia 8.00-15.30 (po dohode možný aj skorší príchod)

Podmienky: prihlasovanie na týždenný tábor najneskôr 1 deň pred nástupom, kedy je splatná aj cena za tábor. Prihlasovanie na denný tábor je možné len deň vopred, platba možná aj v deň nástupu. V deň nástupu na tábor je zodpovedná osoba povinná vypísať tlačivo “Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti”

Cena:
denný tábor 29€
týždenný tábor 129€

V cene je zahrnuté: celodenná strava (desiata, teplý obed-polievka+ hlavné jedlo, olovrant), pitný režim, darčeky.

OD 8.2.2022 je spustené nezáväzné prihlasovanie, prihláška sa považuje za záväznú po uhradení ceny za tábor. Prihlášky dostupné na recepcií Kinder Clubu alebo na info@kinderclub.sk

Tešíme sa na Vás

Animátorky Kinder Club